Om Sahan Tv

Om Sahan TV
Sahan TV er en lokal tvstation for invandrere i Danmark. Det blev lanceret i 2005 under ledelse af Kulturstyrelsen. Agenturet udfører de kulturpolitik fra den danske regering. Sahan TV udsender på både dansk og somalisk.

vores vision

  • For at lette og bidrage til integrationen af det indvandrere i det danske samfund.
  • At rapportere internationale og regionale nyheder samt sociale arrangementer.
  • At præsentere invandrekultur og traditioner.

Vores programmer
Sport – Jobsøgning – Kultur – Børneudsendelser – Integration – Krav og rettigheder – Aktuelle emner – Musik – Uddannelse – Sundhed – Kvindespørgsmål og Underholdning

About Sahan TV
Sahan TV is a lokal television in Denmark for immigrants. It was launched in 2005 under the supervision of the Danish agency for culture. The agency carries out the cultural policies of the Danish government. Sahan TV broadcasts both in Danish and foreign languages.

Our vision

  • To facilitate and contribute to the integration of the Somali community within the Danish society.
  • To report international, regional and community news and social events.
  • To present Somali culture and traditions.

Our Programs
Sports – culture – Children – Integration – Debates – Contemporary issues – Music – Religion – Education – Health – Women issues – Job search – Entertainment

Waayo Sahan TV
Sahan TV waa Telefishan Muhaajiriinta oo xaruntiisu Denmark tahay. Waxaa la furay 2005tii, keddib markuu oggolaansho iyo taageero ka helay wakaaladda dhaqanka ee Danishka. Wakaaladdu waxay hirgelisaa siyaasadaha dhaqanka ee dawladda Denmark. Sahan TV wuxuu ku baxaa afafka qalaad iyo Danishka .

Himilooyinkeena

  • Fududaynta iyo ka qayb qaadashada sida Muhaajiriinta ula qabsan karto / u dhex geli karto bulshada Danishka.
  • Tebinta wararka caalamka, gobollada, jaaliyadda iyo munaasabadaha bulshada.
  • Soo bandhigidda dhaqanka iyo hiddaha Muhaajiriinta.

Borograamadeena
Cayaaraha(sports) – Dhaqanka – Carruurta – Isdhexgalka – Doodo – Arrimaha hadda taagan – Muusig – Diinta – Waxbarashada – Caafimaadka – Arrimaha haweenka – Shaqo raadinta – Maaweelada

LiveStream
Sahan TV

Youtube Videos