Wararkii ugu dambeeyey

ururka En som os iyo hay’ada Natteravnede oo heshiiyey…

furitaan Xarun (Xafiis), ay ku shaqeeyaan ururada hawlo-hiwaayadeedka ragga

Noqo Caawiye Tababare Kooxda 1909, Dhalinta 12 sanno jirada ah…

Shir looga hadlay barnaamijyada ku saabsan hawlo-hiwaayadeedka ragga

Om Sahan Radio

Om Sahan Radio
Sahan Radio er en lokal radio-station for invandrere i Danmark. Det blev lanceret i 2018 under ledelse af Kulturstyrelsen. Agenturet udfører de kulturpolitik fra den danske regering. Sahan Radio udsender på både dansk og somalisk.

Vores vision

  • For at lette og bidrage til integrationen af det indvandrere i det danske samfund.
  • At rapportere internationale og regionale nyheder samt sociale arrangementer.
  • At præsentere invandrekultur og traditioner.

Vores programmer
Sport – Jobsøgning – Kultur – Børneudsendelser – Integration – Krav og rettigheder – Aktuelle emner – Musik – Uddannelse – Sundhed – Kvindespørgsmål og Underholdning

About Sahan Radio
Sahan Radio is a lokal radio in Denmark for immigrants. It was launched in 2018 under the supervision of the Danish agency for culture. The agency carries out the cultural policies of the Danish government. Sahan Radio broadcasts both in Danish and foreign languages.

Our vision

  • To facilitate and contribute to the integration of the Somali community within the Danish society.
  • To report international, regional and community news and social events.
  • To present Somali culture and traditions.

Our Programs
Sports – culture – Children – Integration – Debates – Contemporary issues – Music – Religion – Education – Health – Women issues – Job search – Entertainment

Waayo Sahan Radio
Sahan Radio waa Radio Muhaajiriinta oo xaruntiisu Denmark tahay. Waxaa la furay 2005tii, keddib markuu oggolaansho iyo taageero ka helay wakaaladda dhaqanka ee Danishka. Wakaaladdu waxay hirgelisaa siyaasadaha dhaqanka ee dawladda Denmark. Sahan Radio wuxuu ku baxaa afafka qalaad iyo Danishka .

Himilooyinkeena

  • Fududaynta iyo ka qayb qaadashada sida Muhaajiriinta ula qabsan karto / u dhex geli karto bulshada Danishka.
  • Tebinta wararka caalamka, gobollada, jaaliyadda iyo munaasabadaha bulshada.
  • Soo bandhigidda dhaqanka iyo hiddaha Muhaajiriinta.

Borograamadeena
Cayaaraha(sports) – Dhaqanka – Carruurta – Isdhexgalka – Doodo – Arrimaha hadda taagan – Muusig – Diinta – Waxbarashada – Caafimaadka – Arrimaha haweenka – Shaqo raadinta – Maaweelada

BESTYRELSE

Formand: Farah Osman

Næstformand: Abdulaziz Mohamed

Kasserer: Hashi Mohamed

 
 

SAHAN RADIO Sender På:

Mandag:  16:00 – 21:00

Onsdag:   16:00 – 21:00

Torsdag:   16:00 – 21:00

Fredag:     16:00 – 21:00

Lørdag:      10:00 – 20:00

Sahan Radio 2019

Det er foreningen Sahan Radio, der har sendetilladelse -og det er Radio og Tv-nævnet der er tilsynsmyndighed.

Sahan Radio er ikke kommerciel lokal radio med adresse i Heliosvænget 143 D, 5250 Odense Sv.

Sahan Radio er en ikke kommerciel radio-station, der drives ved hjælpe af frivillige og sender på 107.1 Mhz.

Radioen modtager tilskud fra kulturstyrelsen.